Luokat Yleinen


Pyhämaassa yleissuunnittelua kesällä 2020

Pyhämaan alueella käynnistyy kesällä 2020 luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun yleissuunnittelu, jonka tilaajana on Puhdas Mannervesi ry. Yleissuunnittelussa kartoitetaan alueen luonnonsuojelun kannalta keskeiset luontotyypit, niiden kasvillisuus, linnusto sekä mahdollisesti myös viitasammakkojen esiintyminen alueella. Lisäksi kartoitetaan alueen mahdolliset suojavyöhyke- ja kosteikkokohdat osana Mannervettä koskevaa yleissuunnittelua. Kartoitus ei koske pihapiirejä. Suunnittelusta annetaan lisätietoja […]