Luonto


Uudenkaupungin saariston saaristovyöhykkeet ovat Selkämeren laajimpia ja vyöhykkeisyys lisää alueen luontotyyppien moninaisuutta. Alueen kallioperän kivilajit ovat kiilleliusketta ja dioroottia, myös emäksisiä kivilajeja ja kalkkijuonia esiintyy. Pyhämaan saaristo on luonteeltaan rikkonaista ja karikkoista. Saaret ovat kooltaan pieniä, ja saaristoa ympäröivät matalat vedet. Monet saaret ovat vanhoja laidunsaaria, joissa on laidunnettu aikoinaan varsinkin lampaita.  Nykyään saaria peittävä puusto, katajikko ja tyrnipensaikko ovat paikoin läpitunkematonta. Parhailla rantaniityillä kasvaa mm. ahopellavaa, suolasänkiötä, silmänruohoja, vilukkoa, rantatädykettä, merinätkelmää sekä rantasappeja.

Varsin merkittävä osa Pyhämaan saaristosta on suojeltua joko osana Selkämeren kansallispuistoa tai siihen liittyvänä yksityisenä suojelualueena. Mantereella merkittävimpiä suojelukokonaisuuksia ovat Liesluoto, Pamprinniemi sekä linnustoltaan arvokkaat Kulju-Tapleenlahti ja Lamminjärvi. Mm. hanhien, laulujoutsenten ja petolintujen merkittäviä muuttoreittejä kulkee Pyhämaan yli, ja Pyhämaan ulko-osissa levähtää säännöllisesti huomattavia määriä pilkkasiipiä ja mustalintuja.

Pyhämaan edustan merialue ”Uudenkaupungin matalikot” on kansainvälisestikin tärkeä lintualue ja Uudenkaupungin-Pyhärannan rannikko Suomen mittakaavassa tärkeää lintualuetta, ns. FINIBA-alue. Kartta: Uudenkaupungin rannikko