Uudenkaupungin saarnimetsät


Uudenkaupungin saarnimetsien luonnonsuojelualue muodostuu kahdesta erillisestä alueesta, joista pohjosempi sijaitsee Pyhämaan Kukaisilla. Pappilanlahden pohjoisrannalla sijaitsevassa jalopuumetsikössä tavataan jaloista lehtipuista runsaasti vaahteraa, joista suurimmat yksilöt ovat lähes 15 metriä korkeita. Myös joitakin kookkaita saarnia on sekapuuna. Jalot lehtipuut ja heti niiden alapuolella olevat suuret tervalepät muodostavat kapeahkon rantametsäreunuksen. Pensaista alueella tavataan taikinanmarja, musta- ja punaherukka, tuomi ja paatsama. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. lehtokielo, kevätesikko, tesma ja koiranheinä. Pappilanlahti on fladamainen ja sokkeloinen lahti, jonka keskellä on lehtipuuvaltainen Saarnikarin saari.