Pamprinniemen luonnonsuojelualue


Pamprinniemi on seurakunnan omistuksessa oleva luonnonsuojelualue, joka on säilynyt melko luonnontilaisena. Kapean niemen maisemat ovat yllättävän moninaiset vaihdellen koillispuolen kuusivaltaisesta lehtomaisesta kankaasta, kalliomännikön ja suopursua ja muita rämekasveja kasvavien kalliosoistumien kautta rannan avokallioon ja tervalepikkoon. Kivikkoista hiekkarantaa on siellä täällä. Niemeä kiertää n. 4,5 km:n pituinen luontopolku, jonka varrelle on sijoitettu seurakunnan tekemiä Raamattu-aiheisia tauluja. Samaan suojelualueeseen kuuluu myös Iso Laitakari. Pamprinnieman luonnonsuojelualueella saa  kalastaa, sienestää ja marjastaa. Muistathan kuitenkin että avotulen tekeminen toisen maalle ei kuulu jokamiehenoikeuksiin.

Suojelualueella voi tarkkailla mm. lintuja. Käpytikan lisäksi alueella asustelevat palokärki ja pohjantikka – ja puukiipijöitäkin on runsaasti. Jämerässä kalliomännikössä voi havaita isokäpylintuja, rantametsissä saattaa silloin tällöin törmätä myös pyrstötiaisiin. Pamprinniemestä voi tarkkailla merilinnustoa, jota näkee varsinkin muuttoaikoina runsaasti. Varsin usein alueellta voi tarkkailla myös merikotkia.

Pamprinniemen koillispuolella on Hauinlahti, joka on maankohoamisen seurauksena umpeen kuroutumassa oleva merenlahti eli flada. Lahdella viihtyvät mustakurkku-uikku, tavi ja tukkasotka, ruovikossa ruoko- ja rytikerttunen sekä pajusirkku. Hauinlahti oli vielä 1900-luvulla pohjoisen Pyhämaan tärkein kutukalan pyyntivesi.

Historiaa

Pamprinniemi (aik. Pampurinniemi) on perinteikäs paikka, jonka vaiheisiin liittyy sekä historiaa että tarina-ainesta. Kansanperinne liittää Pamprinniemen aina ensimmäiseen ristiretkeen ja piispa Henrikiin saakka (1154). Tarina kertoo, kuinka piispa tuli tänne Pahamaata siunaamaan ja siunauksellaan karkoitti täällä asustaneet hiidet, jotka sitten seilasivat punaisilla paasilla Pamprinniemen kärjestä merelle. Niemen kärjessä on myös samaan perinteeseen liittyvä Piispanhaminaksi nimetty poukama.

Pamprinniemi oli 1970-luvun alussa vaarassa menettää luonnontilansa ja kauneusarvonsa, kun paikkaan ryhdyttiin suunnittelemaan Nesteen öljynjalostamoa. Hanke kuitenkin onneksi raukesi. Paikkaa tarjottiin myöhemmin myös motelli-käyttöön. Kiinnostusta ei kuitenkaan ilmennyt.

Ajo-ohje

Kettelintietä kirkonkylän risteyksestä 3,7 km kohti Pitkäluotoa.  Käännös vasemmalle, Hauintietä kohti Lettoa 2,7 km. Opaste vasemmalle ”Luontopolku” (parkkipaikka tien oikealla puolella).