Lamminjärvi


Lamminjärvi on rehevä, merestä kuroutunut liejupohjainen järvi Kammelan kylän tuntumassa, joka kuuluu vitatyypin järviin. Pienestä koostaan huolimatta järvi on linnustoltaan monipuolinen ja rikas. Järven länsirannalla olevalta tornilta näkee hyvin lähes kaikki järvellä olevat linnut. Järvi on erityisesti keväällä vesilintujen suosiossa, varsinkin tukkasotkien joita on laskettu enimmillään yli 3000. Järvellä oleilee vakituisesti myös luhtakana, ja saalistelemassa näkee usein räyskiä ja ruskosuohaukkoja.